Справка за отразяване на постъпили предложения при общественото обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари в периода 16.05.2019 г. – 17.06.2019 г.