Справка за отразяване на постъпили предложения при общественото обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт в периода 29.11.2019 г. – 29.12.2019 г.