Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 18.07.2022 – 01.08.2022 г. на проекта на инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България