Справка за отразяване на становища от общественото обсъждане по проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС)