Справка за постъпилите бележки и предложения от проведените в периода 13.05.2022 г. – 27.05.2022 г. обществени консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от