Министър Росен Желязков обсъди с браншови организации мерките в сухопътния сектор

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков представи пред браншови организации предприетите към момента мерки, имащи отношение към товарния и автобусен транспорт. Обсъден беше и Планът за възстановяване, както и формирането на национални мерки за начина, по който ще се инвестират средствата от фонда "Следващо поколение ЕС".

„Всички действия и политики, които бяха направени към момента обхващат три аспекта – противоепидемични мерки с цел ограничаване на разпространението на заразата; социални, насочени към запазване на заетостта и икономически, които са свързани със съхраняването на фирмите и оперативния им потенциал. Ние имаме амбицията да направим целенасочен инженеринг по отношение на мерки, свързани с транспорта с ясното съзнание, че до момента няма такива браншово ориентирани. Ще мислим за допълнителни мерки и за оптимизиране на съществуващите. Съгласен съм, че трябва да се търси диференциран подход и ще направим такива предложения, за да бъде обхваната възможно най-голяма част от сектора“, отбеляза Росен Желязков.

Министър Росен Желязков изтъкна, че разговорите и срещите с бранша са изключително важни. Те дават необходимата обратна връзка, за това как работят на практика тези мерки и какво би могло да се подобри. Той заяви, че предстои поредица от подобни срещи, на които да бъдат обсъдени всички проблеми и възможности пред сектора от административен и икономически характер. „Трябва заедно да намерим правилните национални политики и решения, които да ни доведат до запазване на индустриалния капацитет, който има сухопътният транспорт, както и съхраняване на работните места“, допълни министърът.

На срещата присъстваха браншовите организации от тежкотоварните и автобусните превози.