Вие сте тук

Европейски политики

Европейски политики

Европейската транспортна политика има за цел да осигури ефикасни, безопасни и екологосъобразни решения за мобилност на европейските граждани и да създаде условия за конкурентоспособен сектор, генериращ растеж и работни места. Задръстванията по пътищата, иновациите, правата на пътниците и финансирането за инфраструктура са само няколко примера за транспортни проблеми, които най-добре могат да бъдат решени на равнище ЕС. Общата транспортна политика на Европейския съюз е от ключово значение за постигане на съвременните цели на Общността, а именно устойчиво развитие в контекста на процесите на разширяване и глобализация.

В раздел "Европейски политики" е публикувана информация относно европейското законодателство и мерките за неговото прилагане, засягащи всички видове транспорт. Информацията е структурирана в раздели: