Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз

На 22 септември 2010 г. беше приет Регламент № 913/2010 на Европейския парламент и на Съвета относно европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен товарен превоз.

На 07 март 2022 г., Европейската комисия стартира консултация във връзка с предстоящите дейности, насочени към подобряване на управлението и координацията на международния железопътен трафик.

На 16 декември 2021 г. Европейската изпълнителна агенция за климат, инфраструктура и околна среда (CINEA) публикува покана за предложения, предоставяща техническа помощ на заинтересованите страни в железопътния товарен транспорт.

На 23 септември 2021 г. в Любляна, в рамките на Словенското председателство на Съвета на ЕС, и като част от събитията, посветени на Европейската година на железопътния транспорт, беше даден официален старт на Железопътен товарен коридор „Алпи/Западни Балкани“.