Вие сте тук

Европейска система за управление на железопътния трафик

23.09.2021

Основен документ, който регламентира графика за внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) по европейската железопътна мрежа, е Регламент за изпълнение 2017/6 на Комисията за европейски план за внедряване на европейска система за управление на железопътното движение. Задължение на всяка една държава членка е да следи изпълнението на определения в Регламента график, като в съответствие с разпоредбите на чл.

Регламент за изпълнение 2017/6 на Комисията за европейски план за внедряване на европейска система за управление на железопътното движение
30.09.2021

През 2021 година беше извършена актуализация на Националния план за внедряване на техническата спецификация за оперативна съвместимост относно подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз. Планът бе одобрен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 17 юни 2021 г., след което бе нотифициран пред ЕК по надлежния ред.

Актуализиран е Националният план за внедряване на техническата спецификация за оперативна съвместимост относно подсистема „Контрол, управление и сигнализация“
28.09.2021

В изпълнение на разпоредбите на Регламент за изпълнение 2017/6 на Комисията за европейски план за внедряване на европейска система за управление на железопътното движение и предвид отчетените забавяния при реализацията на някои железопътни проекти, в началото на 2020 г. българската страна предложи актуализация на срока за въвеждането в експлоатация на ERTMS по железопътната линия София – Елин Пелин – до 31.12.2022 г. и актуализация на срока за въвеждането в експлоатация на ERTMS по железопътната линия Пловдив – Бургас – до 31.12.2024 г.

Удължени са сроковете за въвеждането в експлоатация на ERTMS по железопътните участъци София – Елин Пелин и Пловдив – Бургас
Subscribe to Европейска система за управление на железопътния трафик