Актуално в Транспорт

Проектът „Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе одобрен за финансиране в рамките на първата покана за проектни предложения по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа.

Европейският комуникационен офис (ECO) изпълнява функциите на секретариат и предоставя експертно съдействие на Европейската конференция на пощенските и телекомуникационните администрации (CEPT), в която Република България членува.

През 2013 година има действащи 98 граждански договора, като до 30 септември 2013 г. по тях са изплатени 310 472,20 лева.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, заедно с Министерство на развитието, конкуренцията и корабоплаването на Република Гърция са партньори по проект „Sea2Sea”: разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море”, одобрен с Решение на Европейската комисия № C(2012) 8173 от 08.11.2012 г. 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
на комисията, назначена със Заповед № РД-08-338/18.06.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на комисията, назначена със Заповед № РД-08-340/18.06.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията