ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на тежко железопътно произшествие – дерайлиране на пълни вагон цистерни от състава на директен товарен влак № 90593 между гарите Ветово – Сеново на 23.04.2021 г.

Дерайлиране на ДТВ № 90593 в междугарието Ветово – Сеново на 22.04.2021 г.

На 22.04.2021 г. в 23:30 часа заминава ДТВ № 90593 от гара Русе разпределителна за гара Белозем в състав: 28 вагона, от които 2 вагона предохрана, по един начело и в края на влака, и 26  вагон-цистерни, пълни със светло гориво (бензин), 437 метра, 1831 тона. Влакът се обслужва с 3 локомотива – начело помощен локомотив № 92530600685-7, влаков локомотив № 91530400605-8  и бутащ помощен локомотив № 91520087020-1.

Маршрутът на влака е в направление Русе разпределителна – Каспичан – Шумен – Комунари – Зимница – Белозем. Влакът се обслужва от железопътния превозвач ,,Българска железопътна компания“ ЕАД.

ДТВ № 90593 е приет в гара Образцов чифлик на втори приемно-отправен коловоз в 23:55 часа. След престой от 11 минути за откачване на помощния локомотив начело № 92530600685-7 от влака, същият заминава с 2 локомотива в 00:06 часа с влаков локомотив № 91530400605-8 и бутащ помощен локомотив № 91520087020-1.

ДТВ № 90593 преминава без спиране през гарите Ястребово в 00:19 часа и Ветово в 00:33 часа за гара Сеново. В междугарието Ветово – Сеново железният път е сигнализиран с две временни намаления на скоростта с 25 км/ч. Първото намаление влакът преминава със скорост 18 ÷ 20 км/ч, а във второто намаление влакът влиза със 17 км/ч. След навлизане във второто намаление налягането в ГВП на влака рязко пада на 0 bar в 00:49 часа и влакът спира. Локомотивният машинист второ лице на локомотив № 91530400605-8 и локомотивният машинист на бутащия локомотив № 91520087020-1 извършват оглед на влака и установяват, че са дерайлирали пет цистерни, като две от тях са полегнали. След получената информация локомотивният машинист първо лице уведомява по надлежния ред заинтересованите длъжностни лица.

Влаковият диспечер е закрил междугарието Ветово-Сеново за движение на влаковете и е наредил изключване на напрежението в контактната мрежа, което е изключено в 01:13 часа.

Около 02:10 часа на място са пристигнали два специализирани автомобила на ПБиЗН – Русе, като са предприели тампониране на течовете и обливане на цистерните с пяна.

На 24.04.2021 г. от гара Сеново е изпратен дизелов локомотив № 92520007106-4, който е изтеглил първите четири вагона заедно с влаковия локомотив  № 91530400605-8, обратно в гара Сеново.

На 24.04.2021 г. от гара Ветово е изпратен локомотив № 810761, който с три маневрени придвижвания е изтеглил втората недерайлирала част от 19 вагона на влак № 90593 в гара Ветово.

Вследствие на дерайлирането, на 2500 м железопътна инфраструктура са нанесени силни повреди, както и повреди на дерайлиралите 5 вагон-цистерни. 

С цел бързо възстановяване капацитета на железопътната инфраструктура се наложиха аварийно-възстановителни дейности в периода 24.04.÷01.05.2021 г. по преместване на дерайлиралия подвижен състав и възстановяване на железопътната инфраструктура между гарите Ветово и Сеново. Движението е възстановено от управителя на железопътната инфраструктура със скорост 25 км/ч.

Пострадал персонал няма, както и други лица.