ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на вагони от МДТВ № 40832 в гара Баня на 26.02.2023 г.

Дерайлиране на МДТВ № 40832 в гара Баня на 26.02.2023 г.

На 25.02.2023 г. МДТВ № 40832 заминава от гара Капъкуле в 19:25 часа в състав 17 вагона, натоварени с пълни ГТК, 100 оси, 1061 тона, обслужван с локомотив № 91521688025-1. В гара Капъкуле влакът е предаден от турския железопътен превозвач на железопътното предприятие за товарни превози ,,Ди Би Карго България“ ЕООД. Влакът пристига в гара Свиленград в 19:45 часа и след извършен граничен, митнически и технически прегледи заминава в 21:08 часа. В гара Пловдив разпределителна пристига в 23:14 часа, където се извършва смяна на локомотивната бригада. В 23:30 часа влакът заминава от гара Пловдив разпределителна и преминава без спиране гарите до гара Баня. През времето на движение на влака локомотивната бригада е спазвала участъковите скорости по железопътната инфраструктура. Дежурният персонал в гарите по маршрута на движение на влака не е забелязал нередности.                     

За приемане на МДТВ № 40832 в гара Баня в 00:30 часа на 26.02.2023 г. дежурният ръководител движение е наредил маршрут за преминаване на влака по втори главен коловоз без спиране в гарата. При навлизане на влака в гара Баня дежурният ръководител движение забелязва искри, излизащи от колелата на последните вагони и влакът спира. Локомотивният машинист и дежурният ръководител движение извършват оглед на влака и установяват, че са дерайлирали последните два вагона от влака, 16-ти вагон № 37804953012-4 серия Sggmrs е дерайлирал с двете колооси на третата талига и 17-ти вагон № 43714378583-4 серия Saagrss е дерайлирал с четирите колооси на вагона.

 От 00:41 часа до 13:15 часа на 26.02.2023 г. е прекъснато движението на влаковете между гарите Долна Махала и Баня.

От 13:15 часа на 26.02.2023 г. движението на влаковете през гара Баня е възстановено по трети приемно-отправен коловоз със скорост на движение 15 км/ч.

Вследствие на дерайлиралия влак няма пострадал персонал, нанесени са материални щети на дерайлиралите вагони, железния път и осигурителната техника в гара Баня.