ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследване на железопътно произшествие – пожар в локомотив № 91520044169-8, обслужвал бърз влак № 2610 в гара Мездра юг на 06.01.2023 г.

Пожар в локомотив № 91520044169-8, обслужвал бърз влак № 2610 в гара Мездра юг на 06.01.2023 г.

На 06.01.2023 г. БВ № 2610 заминава в 05:00 часа по график за движение на влаковете от гара Варна в състав 4 вагона, 170 тона, теглен с локомотив № 91520044169-8, обслужван с локомотивен машинист и помощник-локомотивен машинист и превозна бригада на влака с началник влак и кондуктор. Персонала обслужващ влака и подвижния състав са на железопътното предприятие ,,БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. Към влака за ползване на трасе е прикачен дизелов локомотив № 92520007126-2 между влаковия локомотив и първия вагон. Дизеловият локомотив е откачен от влака в гара Горна Оряховица и БВ № 2610 продължава движението си в първоначалния си състав. Влакът по маршрута се движи ежедневно в направление Варна – Горна Оряховица – София.

БВ № 2610 заминава от гара Мездра в 10:44 часа. Влакът преминава по втори главен коловоз в гара Мездра юг в 10:47 часа без спиране, дежурният ръководител движение в гара Мездра юг забелязва, че от ходовата част на локомотива излиза дим. Локомотивният машинист, поглеждайки вдясно към дежурния ръководител движение, забелязва, че машинното помещение е изпълнено с черен дим и предприема ,,бързо спиране“ на влака със задействане на автоматичната влакова спирачка. Влакът спира извънредно в 10:50 часа и последва бързо възпламеняване на локомотива. Локомотивният машинист подава информация за възникналия пожар в локомотива на спешния телефон 112. В 11:05 часа пристига противопожарен автомобил от РС ПБиЗН Мездра. В 12:15 часа пожарът в локомотива е потушен и същият е прибран в гара Мездра юг. В 13:02 часа БВ № 2610 с локомотив № 91520044162-3 заминава от гара Мездра юг за гара София.

Персоналът, обслужвал влака, както и пътниците във влака, не са пострадали. Материални щети по железопътната инфраструктура няма, нанесени са материални щети на опожарения локомотив № 91520044169-8, обслужвал БВ № 2610.

Движението на влаковете между гарите Мездра юг и Зверино е прекъснато в периода 11:00 ÷ 12:30 часа на 06.01.2023 г. и е възстановено по разписание.