Окончателен доклад от техническо разследване на железопътно произшествие – възникнал пожар в ел. локомотив № 44169.1, обслужвал бърз влак № 1621 в междугарието Елин Пелин – Вакарел на 13.10.2015 г.

По време на движение възниква пожар в електрически локомотив № 44169.1, обслужващ бърз влак (БВ) № 1621, София – Пловдив, около 08:55 часа на 13.10.2015 г.

След преминаване на влака Разделен пост (РП) Побит камък, изключва главният въздушен прекъсвач на локомотива (ГВП) и се задейства светлинна лампа ,,СТОП“, придружени от силен трясък в машинното помещение. При отваряне на вратата към машинното помещение, локомотивният машинист вижда гъст черен дим идващ от автотрансформаторния превключвател (АТП). Локомотивната бригада предприема бързо спиране на влака. След спиране на влака, локомотивната бригада задейства пожарогасителната инсталация на локомотива и с помощта на няколко преносими пожарогасители от локомотива и пътническите вагони успява да потуши пожара.

Жертви и пострадали пътници и персонал няма. В участъка Белово – Пловдив, влакът е отменен, а пътниците са превозени с автобус.