Доброволно/анонимно докладване на авиационно събитие

Национален борд за разследване във въздушния, водния и железопътния транспорт Fax: +35929409828; Tel:+359889601266;+359886777998

Доброволно, включително анонимно, докладване може да се извърши по един от следните начини: