Съобщение за авиационно събитие

Национален борд за разследване във въздушния, водния и железопътния транспорт Fax: +35929409828; Tel:+359889601266;+359886777998

Доброволно, включително анонимно, докладване може да се извърши по един от следните начини:

  1. чрез електронната страница на адрес: https://e2.aviationreporting.eu/reporting;
  2. чрез подаване на сигнал в писмена форма на адреса на НБРПВВЖТ или докладване по телефон или на е-мейл адрес BG_SIA@mtitc.government.bg
  3. Форма за докладване на авиационно събитие
Лица на борда на ВС: