Декларация за европейските цифрови права и принципи

Комисията предложи Декларация относно цифровите права и принципи за цифрова трансформация, насочена към човека.

Съобщението на Комисията и текста на Декларацията относно европейските цифрови принципи ще намерите в приложение.

Декларацията за цифровите права и принципи има за цел да даде на всеки ясна отправна точка за вида на цифровата трансформация, която Европа насърчава и защитава. Документът също така предоставя ръководство за отговорните за определянето на политиката органи и компаниите, когато се занимават с нови технологии. Правата и свободите, залегнали в правната рамка на ЕС, и европейските ценности, изразени в принципите, трябва да се зачитат и в онлайн пространството. Декларацията също така определя подхода към цифровата трансформация, която ЕС ще насърчава в целия свят.