Актуализиран е Националният план за внедряване на техническата спецификация за оперативна съвместимост относно подсистема „Контрол, управление и сигнализация“

През 2021 година беше извършена актуализация на Националния план за внедряване на техническата спецификация за оперативна съвместимост относно подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз. Планът бе одобрен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 17 юни 2021 г., след което бе нотифициран пред ЕК по надлежния ред.

Актуализираният Национален план за внедряване на техническата спецификация за оперативна съвместимост относно подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ на железопътната система в Европейския съюз е публикуван на страницата на ГД „Мобилност и транспорт“ на следния линк: https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-09/nip-ccs-tsi-bulgaria-bg.pdf.

Приложения
Прикачен файл Размер
nip-ccs-tsi-bulgaria-bg_notified.pdf 2.52 MB