Регламент за изпълнение 2017/6 на Комисията за европейски план за внедряване на европейска система за управление на железопътното движение

Основен документ, който регламентира графика за внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) по европейската железопътна мрежа, е Регламент за изпълнение 2017/6 на Комисията за европейски план за внедряване на европейска система за управление на железопътното движение. Задължение на всяка една държава членка е да следи изпълнението на определения в Регламента график, като в съответствие с разпоредбите на чл. 3 от него, уведомява Комисията за всяка въведена в експлоатация система, както и за всяко забавяне при въвеждането в експлоатация на ERTMS по даден участък, който трябва да бъде оборудван.

Приложения
Прикачен файл Размер
Регламент за изпълнение 2017/6 6.63 MB