Удължени са сроковете за въвеждането в експлоатация на ERTMS по железопътните участъци София – Елин Пелин и Пловдив – Бургас

В изпълнение на разпоредбите на Регламент за изпълнение 2017/6 на Комисията за европейски план за внедряване на европейска система за управление на железопътното движение и предвид отчетените забавяния при реализацията на някои железопътни проекти, в началото на 2020 г. българската страна предложи актуализация на срока за въвеждането в експлоатация на ERTMS по железопътната линия София – Елин Пелин – до 31.12.2022 г. и актуализация на срока за въвеждането в експлоатация на ERTMS по железопътната линия Пловдив – Бургас – до 31.12.2024 г. Предложението за актуализация на сроковете беше одобрено от ЕК през м. октомври 2020 г.