Предстоящо заседание на Комитета за насърчаване на цифровия транспорт и търговия

На 19 май 2022 г. ще се проведе заседание на Комитета за насърчаване на цифровия транспорт и търговия (Digital Transport and Trade Facilitation Committee). Структурата е създадена в съответствие с чл. 15 от Регламент (ЕС) 2020/1056 относно електронната информация за товарни превози (eFTI). Заседанието се явява първо във формат eFTI и в рамките на дневния ред е предвидено обсъждане на подготовката на вторични актове към Регламент (ЕС) 2020/1056, с които да се подготви приложението му. Ще бъде представена подготвителната работа, извършена от Европейската комисия с подкрепата на Форума за цифров транспорт и логистика.

Материали за дейността на комитета са достъпни на адрес: https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/committees/C51900/consult?lang=bg.