Първо заседание на Комитета за цифровизация на транспорта и насърчаване на търговията

На 26 октомври 2021 г. ще се проведе първото заседание на Комитета за насърчаване на цифровия транспорт и търговия. Структурата е създадена в съответствие с чл. 15 от Регламент (ЕС) 2020/1056 относно електронната информация за товарни превози. В дневния ред на срещата е предвидено обсъждане и приемане на процедурни правила на комитета и представяне на проект на Регламент за изпълнение на единна европейска среда за морско информационно обслужване (EMSWe).