Победител в конкурса за изработка на пощенско-филателно издание на тема „125 години Национална художествена академия

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха получени художествени проекти от петнадесет участника в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание „125 години Национална художествена академия“. Всички проекти, с изключение на два, отговарят на условията на анонимност. На два от проектите върху големите пликове бяха изписани имената на участниците, което е в нарушение с предварително зададените условия за участие в конкурса. Поради тази причина цитираните по-горе проекти бяха дисквалифицирани.

Журито на конкурса, състоящо се от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване и представители на Националната художествена академия - проф. Виктор Паунов, проф. Николай Младенов и проф. Свилен Стефанов, разгледа и обсъди всички представени проекти, с изключение на дисквалифицираните  и реши:

Номинира за победител в конкурса за пощенска марка на тема „125 години Национална художествена академия“, проекта на Петър Чучулигов.

При разглеждане и оценяване на постъпилите проекти, журито спази всички изисквания и процедури, съгласно публикуваната на интернет страницата на министерството обява за конкурса.

 

Проектите на всички останали участници и в двата конкурса ще бъдат публикувани на страницата на министерството в интернет до края на месец октомври 2021 г.