Изваждане от употреба на пощенски марки

Със заповед № РД-08-402 от 07.08.2023 г. на министъра на транспорта и съобщенията считано от 1 март 2024 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им като знак и доказателство за платена цена на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните издания от пощенски марки с фиксиран тираж, пуснати в употреба през 2020 г. по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”

Със заповед № РД-08-435 от 24.08.2022 г. на министъра на транспорта и съобщенията sчитано от 1 март 2023 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им като знак и доказателство за платена цена на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните издания от пощенски марки с фиксиран тираж, пуснати в употреба през 2019 г. по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”

Със заповед № РД-08-182 от 29.06.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията считано от 3 март 2021 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им като знак и доказателство за платена цена на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните издания от пощенски марки с фиксиран тираж, пуснати в употреба през 2017 година и пощенски марки с фиксиран тираж, издадени през 2017 година по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”

Със заповед №  РД-08-326 от 10.07.2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията считано от 3 март 2020 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им като знак и доказателство за платена цена на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните издания от пощенски марки с фиксиран тираж, пуснати в употреба през 2016 година и пощенски марки с фиксиран тираж, издадени през 2017 година и 2018 година, поради изчерпване на складовите наличности, по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”

Със заповед №  РД-08-299 от 13.07.2018 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, считано от 1 март 2019 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им като знак и доказателство за платена цена на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните издания от пощенски марки с фиксиран тираж, пуснати в употреба през 2015 година и пощенски марки с фиксиран тираж, издадени през 2016 година и 2017 година, поради изчерпване на складовите наличности, по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”.

Със заповед №  РД-08-418 от 13.10.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, считано от 1 май 2018 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж и неперфорирани малотиражни издания, пуснати в употреба през 2014 г. по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”:

Със заповед №  РД-08-406 от 29.08.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, считано от 1 март 2017 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж и неперфорирани малотиражни издания, пуснати в употреба през 2013 г. по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”:

Със заповед № РД-08-336 от 30.06.2014 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, считано от 1 март 2015 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”:

1.1. № 4966 – „125 години от формиране на 9-ти пехотен пловдивски полк” - 1 пощенска марка с винетка и номинална стойност 0,65 лв.

Със заповед № РД-08-350 от 01.07.2015 на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, считано от 1 март 2016 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж и неперфорирани малотиражни издания, пуснати в употреба през 2012 година по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”:

Със заповед №  РД-08-453 от 13.08.2013 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, считано от 1 март 2014 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж и неперфорирани малотиражни издания по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”:

Със заповед №  РД-08-134 от  06.03.2013 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, считано от 1 юли 2013 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки":

1. № 4851 – „Автомобили „Ферари” – блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв.;

Със заповед №  РД-08-459 от 7.08.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, считано от 1 ноември 2012 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки":

1. 4861 - „Европейска филателна изложба България 2009” - 1 пощенска марка – 0,60 лв.;

Със заповед №  РД-08-478 от 30.11.2009 г. на министъра на транспорта,  информационните технологии и съобщенията Александър Цветков,  считано от 1 март 2010 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването и заплащането цената на пощенски услуги, извършвани от основния пощенски оператор на следните пощенски марки с фиксиран тираж (по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки):