Валидиране на нови пощенски марки

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Транспорт – транспортни средства, специализирани за гасене на пожари“ –  серия от четири пощенски марки в малък-лист и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „200 години от рождението на Луи Пастьор“ – една пощенска марка, четири пощенски марки в малък-лист и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Българска градска хералдика – серия от две пощенски марки в малък лист и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Масонство. 30 години Обединена Велика ложа на България“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Европа 2022 – истории и митове“ – серия от две пощенски марки, две пощенски марки в блок с имитирана перфорация, четири серии от две пощенски марки, вложени в карнетка, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „20 години Благотворителна инициатива „Българската Коледа“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от създаването на футболен клуб „Светкавица Търговище“ – илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Коледа 2022“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „125 години от рождението на Аспарух Лешников“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „50 години от откриването на Варненския халколитен некропол“– серия от две пощенски марки и специален пощенски печат.