Валидиране на нови пощенски марки

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „130 години организирано филателно движение в България“– една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Коледа“– една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Фауна. Критично застрашени птици в България“– серия от четири пощенски марки, четири пощенски марки в блок-лист, четири пощенски марки в блок-лист на негумирана хартия с UV нишка, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години от създаването на Хидрографската служба на Военноморските сили“– една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Поморийски солници“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Уважаеми филателисти,
Във връзка с пускането в употреба на пощенско-филателно издание на тема „50 години Национален исторически музей“, Ви информирамe, че изданието ще бъде пуснато в продажба в пощенските станции и филателни магазини на 08.11.2023 г.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „125 години от рождението на Христо Смирненски“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „50 години Национален исторически музей“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Опазване на дивата природа. Черен лешояд“– една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „125 години от рождението на Димитър Талев“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.