Победител в конкурса за изработка на пощенско-филателно издание на тема „Коледа 2021“

В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха получени художествени проекти от двама участника в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание на тема „Коледа 2021“. Получените проекти отговарят на условията за анонимност.

Журито на конкурса, състоящо се от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване, разгледа и обсъди представените проекти и  реши:

Номинира за победител в конкурса за изработване на пощенско-филателно издание на тема „Коледа 2021“.проекта на Ненко Атанасов.

Проектите на всички останали участници и в двата конкурса ще бъдат публикувани на страницата на министерството в интернет до края на месец октомври 2021 г.

При разглеждане и оценяване на постъпилите проекти, журито спази всички изисквания и процедури, съгласно публикуваната на интернет страницата на министерството обява за конкурса.