Проведен е анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема „50 години Национален исторически музей

Във връзка с организирания от Министерството на транспорта и съобщенията анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема „50 години Национален исторически музей“ бяха получени общо 10  плика на участници.

Журито на конкурса, състоящо се от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване, разгледа и обсъди постъпилите проекти и взе решение да не номинира нито един от тях. Проектите съдържат твърде конкретна информация, не обхващат изцяло темата на изданието, имат нужда от съществени допълнителни корекции или не отговарят на посочените в обявата критерии за оценка.

При разглеждане и оценяване на постъпилите проекти, журито спази всички изисквания и процедури, съгласно публикуваната на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията обява за конкурса.

Малките пликове, съдържащи имената на участниците и дипломната им квалификация няма да бъдат отваряни.

Всички проекти, участвали в конкурса могат да бъдат разгледани Приложение по-долу:

Приложения
Прикачен файл Размер
Всички проекти, участвали в конкурса 3.13 MB