Резултати от проведения конкурс за пощенска марка на тема „200 години от отпечатването на Рибния буквар на Петър Берон“

В Министерството на транспорта и съобщенията бяха получени общо шестнадесет проекта за участие в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание на тема „200 години от отпечатването на Рибния буквар на Петър Берон. Всички проекти отговарят на условията на анонимност.

Журито на конкурса, състоящо се от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване, разгледа и обсъди представените проекти и по двете теми. Оценителната комисия реши:

  1. Номинира за победител в конкурса за пощенска марка на тема „200 години от отпечатването на Рибния буквар на Петър Берон“, проекта на Живка Райкова.
  2. На второ място в конкурса определя проекта на Ненко Атанасов.
  3.  На трето място в конкурса определя проекта на Стоян Дечев.
  4. Проектите на останалите участници в конкурса ще бъдат публикувани на страницата на министерството  на 14.03.2024 г.

При разглеждане и оценяване на постъпилите проекти, журито спази всички изисквания и процедури, съгласно публикуваната на интернет страницата на министерството обява за конкурса.