Резултати от проведения конкурс за пощенска марка, съответно на теми „Коледа“ и „100 години от рождението на Любен Зидаров“

В Министерството на транспорта и съобщенията бяха получени общо двадесет и два проекта за участие в анонимния конкурс за изработване на пощенско-филателно издание, съответно на теми „Коледа 2023“ – 12 проекта и „100 години от рождението на Любен Зидаров“ – 10 проекта. Всички проекти отговарят на условията на анонимност.

Журито на конкурса, състоящо се от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване, разгледа и обсъди представените проекти и по двете теми. Оценителната комисия реши:

  1. Номинира за победител в конкурса за пощенска марка на тема „Коледа 2023“, проекта на Георги Георгиев.
  2. Номинира за победител в конкурса за пощенска марка на тема „100 години от рождението на Любен Зидаров“, проекта на Ненко Атанасов.
  3. Проектите на останалите участници в конкурса и по двете теми, както и класирането от 1 до 3 място ще бъдат публикувани на страницата на министерството  на 10.11.2023 г.

При разглеждане и оценяване на постъпилите проекти, журито спази всички изисквания и процедури, съгласно публикуваната на интернет страницата на министерството обява за конкурса.