Резултатите от проведения анонимен конкурс за изработка на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема „200 години от отпечатването на Рибния буква на Петър Берон“,

ще бъдат публикувани на страницата на Министерството на 6 март.