На 01.11.2022 г. от 12.00 ч. в сградата на Държавния сатиричен театър „Алеко Константинов“, град София, ул. „Стефан Караджа“ 26,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от рождението на Стоянка Мутафова“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер на пощенската марка: 50/25 мм 
Перфорация: рамковидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност: 3,30 лв.
Тираж: 5 100 броя
Художник: Тахсин Ахмед

Специалните пощенски печати ще бъдат  предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.