На 01.12.2021 г. от 09:30 ч. в сградата на Върховния административен съд, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 18,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „25 години от възстановяването на дейността на Върховния административен съд“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:40/25 мм.
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет/дигитален печат
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж:7 100 броя.
Художник:проф. Кристина Борисова

Изданието ще бъде пуснато в продажба след 10:30 ч. на 01.12.2021 г., в сградата на Централна поща

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.