На 01.12.2023 г. от 11:30 ч. в сградата на Централна поща – Пловдив, град Пловдив, пл. „Централен“ № 1,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Фауна. Критично застрашени птици в България“– серия от четири пощенски марки, четири пощенски марки в блок-лист, четири пощенски марки в блок-лист на негумирана хартия с UV нишка, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

1.

Вид на изданието: серия от четири пощенски марки
Размер: 50/25 мм.
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла, гумирана
Номинална стойност:: 0,90 лв.; 1,35 лв.; 1,90 лв. и 2,70 лв.
Тираж на марките: 4 000 броя от всяка стойност

2.

Вид на изданието: четири пощенски марки в блок-лист
Размер: 50/25 мм.
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла, гумирана
Номинална стойност:: 0,90 лв.; 1,35 лв.; 1,90 лв. и 2,70 лв.
Тираж на марките: 2 500 броя

3.

Вид на изданието: четири пощенски марки в блок-лист
Размер: 50/25 мм.
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла, негумирана с UV нишка
Номинална стойност:: 0,90 лв.; 1,35 лв.; 1,90 лв. и 2,70 лв.
Тираж на марките: 2 500 броя

II. За пощенския продукт:

Вид на изданието: илюстрован пощенски плик с оригинален знак
за цена на пощенската услуга
Цена на пощенската услуга: 0,90 лв.
Тираж: 691 броя.
Художник: Теодор Мирчев

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за използване в Пощенска станция 4000 Пловдив, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.