На 01.12.2023 г. от 14:00 ч. в сградата на Централна поща – Пловдив, град Пловдив, пл. „Централен“ № 1,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Коледа“– една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието: една пощенска марка
Размер: 50/25 мм.
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла, гумирана
Номинална стойност:: 0,75 лв
Тираж на марките: 27 000 броя
Художник: Георги Георгиев

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за използване в Пощенска станция 4000 Пловдив, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.