На 02.12.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Централна поща – Пловдив, град Пловдив, пл. „Централен“ № 1,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „130 години организирано филателно движение в България“– една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието: една пощенска марка в блок
Размер: 40/25 мм.
Перфорация: рамковидна/без перфорация
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: гумирана/негумирана с UV нишка
Номинална стойност:: 0,75 лв
Тираж: 3 600 броя,

Тиражът на блока ще бъде отпечатан
на два вида хартия, както следва:

  • 1800 блока на негумирана хартия с
    UV нишка без перфорация и
    иглена номерация (от № 1 до № 1800 вкл.)
  • 1800 блока на бяла гумирана хартия с
    рамковидна перфорация и иглена
    номерация (от № 1801  до № 3600 вкл.)
Художник: Тахсин Ахмед

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за използване в Пощенска станция 4000 Пловдив, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.