На 04.11.2022 г. от 10.30 ч. в сградата на Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Орфей - мит и реалност“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер на пощенската марка: 28,5/39 мм 
Перфорация: рамковидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност: 3,00 лв.
Тираж: 7 000 броя
Художник: Дея Вълчева

Специалните пощенски печати ще бъдат  предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.