На 05.07.2019 г. от 15:00 ч. в паричния салон на Централна поща, гр. Силистра, пл. „Свобода“ № 3,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „125 години първо музикално списание „Кавал“ – илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенска услуга

Цена на пощенската услуга:0,65 лв.
Тираж:

551 броя

Художник:Тахсин Ахмед

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 7500 Силистра, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране