На 05.09.2019 г., от 11,00 ч., в Национален дворец на културата, гр. София

ще бъде пуснато в употреба издание на тема: „Световна асоциация по Гръдно и Сърдечно-съдова хирургия. Двадесет и девети конгрес в София” – една пощенска марка в блок, илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

I. За пощенската марка:

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер:50/25 мм  
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,50 лв.
Тираж:

5 500 броя.

II. За пощенския продукт:

Вид на изданието:

илюстрован плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга

Цена на пощенската услуга:0,65 лв.
Тираж:931 броя.
Художник:Вилиам Китанов

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на пускане на изданието в употреба.