На 07.04.2023 г. от 11.00 ч. в зала „Тържествена“ на Военна академия „Г.С. Раковски“, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев” № 82,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „110 години от създаването на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието: една пощенска марка
Размер: 25/50 мм.
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност: 0,75 лв.
Тираж на марките: 5 500 броя (Пълният тираж на изданието е
отпечатан на големи листа – в едно каре с
по 40 броя марки от всяка една стойност)
Художник: Стан Парталев

Специалните пощенски печати ще бъдат  предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.