На 07.10.2019 г. от 11.00 в сградата на Българската академия на науките, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1,

да бъде пуснато в употреба издание на тема  „150 години Българска академия на науките“.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:45/25 мм
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж

6 500 броя.

Художник:Мая Стайкова

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране