На 07.10.2022 г. от 10.30 ч. в сградата на Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „150 години от рождението на Борис Сарафов и 150 години от рождението на Гоце Делчев“ – две пощенски марки с обща перфорация между тях и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

две пощенски марки

Размер: 25/45 мм
Перфорация: обща перфорация между тях
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност: 1,00 лв. и 1,50 лв.
Тираж: 5 500 броя от всяка стойност
Художник: проф. Пламен Вълчев

Специалният пощенски печати ще бъде предоставен за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.