На 08.08.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Щаба на Военноморските сили, гр. Варна, ул. „Преслав“ № 16,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години от основаването на Военноморските сили на Република България“ – една пощенска марка, илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

I. За пощенската марка:

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:28,5/39 мм  
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:0,65 лв.
Тираж:

7 500 броя

II. За пощенския продукт:

Вид на изданието:

илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга

Цена на пощенската услуга:0,65 лв.
Тираж:931 броя.
Художник:Светла Дечева

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 9000 Варна  за 3 (три) работни дни, считано от датата на пускане на изданието в употреба.