На 09.07.2019 г. от 11.00 в Руския културно-информационен център, 1504 София, ул. Шипка № 34,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Руска Федерация“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:25/40 мм. 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,50 лв.
Тираж:

10 000 броя

Художник:Георги Павлов

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране