На 10.06.2019 г. от 11:00 ч. в Музея на МВР, гр. София, ул. „Лавеле“ № 30,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „140 години Министерство на вътрешните работи” – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер на пощенската марка:25/40 мм. 
Перфорация:рамковидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,50 лв.
Тираж:

5 100 броя.

Художник:доц. Илия Груев

Специалните пощенски печати ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране