На 10.06.2019 г. от 11:00 ч. в Музея на МВР, гр. София, ул. „Лавеле“ № 30,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „25 години от учредяването на българската секция към Международната полицейска асоциация” – илюстрована пощенска карта с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

илюстрована пощенска карта с оригинален

знак за цена на пощенска услуга

Цена на пощенската услуга:0,40 лв.
Тираж:

566 броя

Художник:Радослав Маринов

Специалните пощенски печати ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране