На 10.09.2019 г. от 11.00 ч., в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, гр. София, бул. „Дондуков № 8-10,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема: „20 години Комисия за енергийно и водно регулиране” – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка

Размер:35/25 мм 
Перфорация:гребеновидна
Техника на отпечатване:офсет
Хартия:бяла
Номинална стойност:1,00 лв.
Тираж

7 000 броя.

Художник:Жаклина Симова

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на пускане на изданието в употреба.