На 10.10.2022 г. от 10.30 ч. в сградата на Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години организиран волейбол в България“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка в блок

Размер: 40/25 мм
Перфорация: рамковидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност: 3,30 лв.
Тираж: 5 200 броя
Художник: Иван Кашлаков

Специалният пощенски печати ще бъде предоставен за изпозлване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.