На 11.10.2019 г. от 11:00 ч. в къща-музей „Иван Вазов“, гр. Сопот, ул. Васил Левски № 1,

да бъде пуснато в употреба издание на тема „125 години от публикуването на първото самостоятелно издание на романа „Под игото“  – илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенска услуга

Цена на пощенската услуга:0,40 лв.
Тираж

526 броя

Художник:проф. Бисера Вълева

Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 4330 Сопот, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране