На 11.11.2022 г. от 10.30 ч. в сградата на Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“ № 6,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „80 години от основаването на Национална спортна академия "Васил Левски“ – една пощенска марка и специален пощенски печат.

Вид на изданието:

една пощенска марка 

Размер на пощенската марка: 28,5/39 мм 
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност: 1,25 лв.
Тираж: 10 000 броя (Пълният тираж на изданието е отпечатан на големи листа - в едно каре с по 50 броя марки)
Художник: доц. Георги Павлов

Специалните пощенски печати ще бъдат  предоставени за използване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.