На 11.12.2023 г. от 14:00 ч. в Зала „Академия“ на Националната художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ № 1,

ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години от рождението на художника Любен Зидаров“– една пощенска марка, две пощенски марки с една винетка в блок-лист и специален пощенски печат.

1.

Вид на изданието: една пощенска марка
Размер: 25/50мм.
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност:: 0,90 лв.
Тираж: 5 000 броя

2.

Вид на изданието: две пощенски марки с една винетка в блок-лист
Размер: 25/50мм.
Перфорация: гребеновидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност:: 0,90 лв. и 0, 90 лв.
Тираж на марките: 2 000 броя
Тираж на блок-листата: 1 000 броя

Художник: доц. Ненко Атанасов

Специалният пощенски печат ще бъде  предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за 3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.